​Vilkår og betingelser for Aalborg MTB Udlejning ​

Vilkår og betingelser

1: Ved at udfylde vores lejekontrakt formular accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser: Almindelige bestemmelser.

2: Lejede cykler og udstyr er ejet af Aalborg MTB Udlejning.

3: Cyklerne kan udlejes fra kl. 7.00. Ved leje af cykel i 3 timer, skal cyklen afleveres senest 3 timer efter udlejningstidspunkt. Ved leje af cykel i 1 dag, skal cyklen afleveres senest kl. 21.00. Ved leje af cykel i én uge, skal cyklen afleveres på aftalt dato og inden aftalt tidspunkt. 

4: Cyklen er forsynet med en lås og der er mulighed for leje af lygter. Der er inkluderet hjelm i lejen.

5: Lejeren må ikke stille den lejede cykel til rådighed for tredjemand.

Bevis for identitet.


6: Billed-id kan forlanges på dagen for leje. Accepterede former af I.D er; EU kørekort eller pas.

7: Børn under 18 skal være ledsaget af en voksen i lejeperioden.

Sikkerhed / Depositum.


8: Et kontant depositum på 1000DKK kan forlanges af Aalborg MTB Udlejning. Depositum vil blive refunderet fuldt ud ved returnering af udstyret i tilfredsstillende stand.

9: I tilfælde af lejede cykel returneres efter den aftalte frist, vil et ekstra gebyr kunne blive beregnet for den udvidede lejeperioden i henhold til vores prisliste.

10: Den person, der acceptere forhold jf. lejekontrakt vil blive holdt økonomisk ansvarlig for tab eller skade på det lejede og er fuldt ud klar over disse vilkår og betingelser.

11: Enhver skade på cykel og udstyr skal der kræves betaling for. Dette vil omfatte skæve hjul, betydelige ridser, buler eller brud af enhver komponent, der kræver erstatning for cykel til at fungere. Vi opkræver kun udgifterne til reservedele og opkræver ikke ekstra for arbejdskraft.

Ansvar for lejer.
12: Lejeren står selv til ansvar for cyklens sikkerhed. Det påhviler lejeren at sikre, at cyklen er i orden, før leje finder sted. Dette omfatter bremser, styretøj, dæk, og drivakslen, herunder pedaler. Hvis nogen problemer er bemærket, så skal det straks indberettes og derefter vil en anden cykel vil blive udstedt (om muligt).

13: Lejeren forpligter sig på at erstatte den lejede cykel i tilfælde af tyveri af denne.

14: Cykel og alt andet hyret udstyr skal returneres i ordentlig og ikke-forringet tilstand, inden for den aftalte frist for tilbagebringelse.

15: I tilfælde af en ulykke, skal lejeren give Aalborg MTB Udlejning en detaljeret skriftlig rapport, som ledsages af en skitse. Ulykkerapporten skal indeholde navne og adresser på alle implicerede personer, herunder vidner, samt registreringsnumrene på eventuelt køretøj.

16: I tilfælde af tyveri af cykel/lejet tilbehør, skal lejeren underrette Aalborg MTB Udlejning straks. Lejeren vil være ansvarlig for de fulde omkostninger ved erstatning for cykel og/eller lejet tilbehør på tidspunktet for tyveriet.

17: Lejeren giver afkald på krav mod Aalborg MTB Udlejning for ulykker, skader eller personskader, der er afholdt under brugen af den lejede cykel, gør lejeren ansvarlig for alle relaterede krav.

18: Lejeren er fuldt ansvarlig for alle og eventuelle skader, der kan opstå fra det øjeblik, hvor cyklen er hyret indtil sin tilbagevenden.

Ansvar for Aalborg MTB Udlejning.
19: Aalborg MTB Udlejning er ansvarlig for god teknisk stand af de udbudte cykler og at hver cykel regelmæssigt serviceret.

20: Aalborg MTB Udlejning er ikke ansvarlig for eventuelle skjulte mangler ved det lejede cykler og/eller udstyr.

21: Aalborg MTB Udlejning forbeholder sig ret til at nægte at leje en cykel, hvis klienten anses for at være upålidelige.

22. Aalborg MTB Udlejning kan ikke holdes ansvarlig for skader opstået som følger af uforudsigeligt terræn som varierede stigninger, is, mudder, huller, grus eller smalle stier, uagtsomhed fra andre trafikanter, personer eller køretøjer.

Trafik overtrædelser.


23: Lejeren forpligter sig på ikke at benytte cyklen i en tilstand påvirket af alkohol eller narko.

24: Lejeren accepterer at betale alle bøder og sagsomkostninger, herunder administrative gebyrer for overtrædelse af lokale vedtægter og alle andre juridiske overtrædelser udstedt mod Aalborg MTB Udlejning og lejer i lejeperioden. Dette omfatter cykling på områder, hvor cykling ikke er tilladt.

Sundhed & Sikkerhed.


25: Som lejer er du forstået med, at enhver aktivitet på cykel indebærer et vist element af risiko. Enhver person der bruger Aalborg MTB Udlejnings udstyr, gør det alene på eget ansvar. Aalborg MTB Udlejning påtager sig intet ansvar for personskade, tab eller skade på ejendom, herunder skader / tilsmudsning på tøj i lejeperioden. Lejer har det fulde ansvar for enhver ulykke, personskade eller dødsfald. Dette omfatter blandt andet og er ikke kun begrænset til følgende: Skader på beklædningsgenstande og udstyr. Forårsagelse af eventuel skade på Dem selv og/eller skade på andre, herunder styrt og tab af kontrol, som kan medføre død, lammelse, hovedskader, benskader, armskader, rifter, skrammer, påkørsel af træer, biler, buske, skilte og andre forhindringer.

26: Alle skal bærer en hjelm i forbindelse med, kørsel med Aalborg MTB Udlejning cykler.


27:
Lejeren erklære med sin underskrift at være ved godt helbred, og at deres syn er op til den standard, der kræves til en køreprøve i bil. Samtidig erklærer man at man ikke lider af en medicinsk tilstand eller et handicap, der kan forventes at påvirke den normale kontrol af cykel.

Aflysninger.


28: Eventuelle annulleringer skal ske via mail eller telefon.

Undertegnede lejer (eller værge) bekræfter ovennævnte aftale

Kontakt

Telefon: 50 57 51 15

E-mail: Info@aalborgoutdoor.dk

Vores Facebookside